درب اتوماتيک

بخش مقالات درب اتوماتيک

 
 

نمايشگاه درب اتوماتیک

فروشنده درب اتوماتیک

در برقي

درب برقی

درب شیشه ای

در اتوماتيک

درب اتوماتيک

در شيشه اي

درب اتوماتيک

در اتوماتيک

قیمت درب اتوماتیک

 

دربهاي اتوماتيک کشوئي

دربهاي اتوماتيک کشوئي شامل دربهاي اتوماتيک کشوئي معمولي که داراي بيشترين موارد مصرف هستند و معمولا داراي 2 لنگه متحرک و 2 لنگه ثابت مي باشند البته اين دربها با يک لنگه متحرک و يا بدون لنگه ثابت نيز قابل ارائه هستند. اين دربها در اشکال تلسکوپيک نيز قابل اجرا هستند که شامل 4 لنگه متحرک و 2 لنگه ثابت مي باشند و معمولا در مکانهائي که دستيابي به حداکثر عرض باز شو دهانه مورد نياز مي باشد مورد بهره برداري قرار مي گيرد با بهره گيري از دربهاي اتوماتيک تلسکوپي دستيابي به تقريبا 3/2عرض باز شو ميسر مي گردد. ساير اشکال دربهاي اتوماتيک کشوئي بصورت منحني يا کروو يا دايره کامل مي باشند که با استفاده از مکانيزم کشوئي در شکلهاي منحني يا دايره اجرا مي گردند. از انواع دربهاي اتوماتيک کشوئي در بهاي اتوماتيک کشوئي مثلثي يا Prismaticمي باشند که معمولا به دربهاي مثلثي نيز مشهور هستند و به شکل راس يک مثلث که داراي لنگه هاي متحرکي هستند به طرفين ساق مثلث در حرکت هستند قابل مشاهده مي باشند.

سایر مقالات درب اتوماتيک

دربهاي اتوماتيک کشوئي

درب-اتوماتیک

مراحل راه اندازي يک سيستم درب اتوماتيک

قسمتهاي مختلف درب اتوماتيک

عملکرد انواع درب هاي اتو ماتيک

انواع درب هاي اتو ماتيک منازل

انواع دربهاي اتوماتيک از لحاظ نحوه ي کار

زمينه هاي کاربرد درب هاي اتو ماتيک

درب هاي شيشه اي اتوماتيک

منافع و مزاياي درب هاي شيشه اي

پرده هوای فراز کاویان

پرده هوا برروی درب برقی

پرده هوا گرم

پرده هوا فراز کاویان

انواع پرده هوا

پرده هوای تجاری

ميز لامينار

پرده محافظ | مخصوص درب اتوماتیک

پرده هوای فروشگاهی

پرده هوای فرودگاهی

ارشیا آسانسور

مرکز فروش کرکره شفاف ایران

شرکت فراز کاویان

شرکت کرکره هوشمند طهران

شرکت کیان در

شرکت طراحی و مهندسی سیما سپهر آذین

شرکت پدیده کریت پارس

درب اتوماتیک پیراژ پویا

شرکت دربهای اتوماتیک و شیشه های رنگی درمکث

شرکت دربیران